Tereny zielone w Bornem Sulinowie

Tereny zielone w Bornem Sulinowie

Dobiegł końca projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, którego celem była rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmował (w zależności od lokalizacji):
• usunięcie niepotrzebnych utwardzeń terenu i pozostałości po rozbiórkach obiektów kubaturowych,
• częściową niwelację