W Bornem Sulinowie odbywa się Finał Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”

W Bornem Sulinowie odbywa się Finał Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”

W dniach 6 – 9 października Stowarzyszenie „Sport – Turystyka – Obronność” przeprowadza w Bornem Sulinowie Finał Centralnych XLIII Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”.
Zawody popularyzują wiedzę nt. Sił Zbrojnych RP i obronności kraju oraz propagują aktywność fizyczną i strzelectwo sportowe.

Organizatorzy przewidują uroczyste zakończenie zawodów z udziałem orkiestry Centrum

Strefa przy świetlicy wiejskiej w Rakowie z nowymi elementami

Strefa przy świetlicy wiejskiej w Rakowie z nowymi elementami

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” w miejscowości Rakowo został zrealizowany projekt pn. „Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie”. Ogólnodostępna strefa przy świetlicy wiejskiej w Rakowie wzbogaciła się o stół do tenisa stołowego, zewnętrzny stół do gry w szachy/chińczyka, 2 betonowe stoły piknikowo-rekreacyjne z ławkami.

Całkowity koszt

Nowa altana w Cieminie

Nowa altana w Cieminie

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2020” Sołectwo Ciemino wraz z Gminą Borne Sulinowo zrealizowało zadanie pn. „Budowa altany w miejscowości Ciemino”. Postawiona altana o wymiarach 4×4 wraz ze stołami i ławkami uatrakcyjniła ogólnodostępną strefę sportowo-rekreacyjną nad jez. Ciemino.

Całkowity koszt projektu wyniósł 14.500,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.