Przebudowa drogi w Silnowie

Przebudowa drogi w Silnowie

Zakończyła się kompleksowa modernizacja drogi w Silnowie.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 734.198,74 zł.

W wyniku remontu droga otrzymała nawierzchnię asfaltową, a mieszkańcy położonego przy niej osiedla domków jednorodzinnych zjazdy do posesji.

Droga łączy Piławę z Silnowem