Rajd Breslau Poland na drogach i bezdrożach Bornego Sulinowa

Rajd Breslau Poland na drogach i bezdrożach Bornego Sulinowa

W dniach 16 – 17 września na terenach leśnych należących do Nadleśnictw Borne Sulinowo i Czarnobór, po  kilkuletniej nieobecności, ponownie pojawiły się  pojazdy off–roadowe.  Na kilka dni niewdzięczny dla zwykłych samochodów poligonowy teren stał się bardzo atrakcyjną „autostradą” dla różnego rodzaju terenowych samochodów. Rajd „Breslau – Poland” jest w Europie