Informacja Starostwa Powiatowego na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Informacja Starostwa Powiatowego na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa adresowaną do mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, która obejmuje w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu

Stypendia i Nagrody Starosty Szczecineckiego

Stypendia i Nagrody Starosty Szczecineckiego

Informujemy, iż trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów studiów stacjonarnych oraz Nagrody Starosty Szczecineckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Szczecineckiego i studentów studiów stacjonarnych będących mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO

O stypendium mogą się ubiegać studenci