Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Bornem Sulinowie

Nowe piłkochwyty na boisku treningowym w Bornem Sulinowie

Dn. 03.09.2020 r., w ramach umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim, Gmina Borne Sulinowo zakończyła zadanie związane z modernizacją boiska treningowego przy ul. Sportowej. Boisko wzbogaciło się o dwa piłkochwyty o wysokości słupków 6 m i długości 38 m.

Zadanie pn.„Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie dofinansowane zostało