Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Borne Sulinowo otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 779.525,00 zł.

Tym samym złożony w lipcu br. do Prezesa Rady Ministrów wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów został rozpatrzony pozytywnie.

Dotacja zostanie w całości przeznaczona na ważne dla Gminy Borne Sulinowo inwestycje.

Rządowy Fundusz