W Piławie coraz piękniej!

W Piławie coraz piękniej!

Zakończone zostało kolejne przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem mieszkańcy Piławy i turyści mogą cieszyć się z efektów prac związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych do linii brzegowej jeziora Pile. Działania, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą objęły umocnienie linii brzegowej oraz uzupełnienie i rozplantowanie piasku

Najbardziej atrakcyjne działki w Bornem Sulinowie na sprzedaż

Najbardziej atrakcyjne działki w Bornem Sulinowie na sprzedaż

Burmistrz Bornego Sulinowa przeznaczył do sprzedaży bardzo atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Gminy Borne Sulinowo. Działki o numerach: 1/247, 1/248, 1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253 znajdują się w pobliżu jez. Pile, pomiędzy plażą Marina, a plażą Słoneczną. Od strony południowej sąsiedztwo działek stanowią niezabudowane tereny rekreacyjne.

Szczegóły na stronie->>> 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pracodawców z województwa zachodniopomorskiego w zakresie wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

W IV kwartale tego roku wprowadzenie PPK jest obligatoryjne dla firm, zatrudniających powyżej 20 osób. Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu pracodawców lub pracowników, odpowiedzialnych w firmach za wprowadzenie PPK pomoże rozwiać wątpliwości i ułatwi przeprowadzenie tego procesu…

Informacje o szkoleniach PPK – zachodniopomorskie

Woda przydatna do kąpieli na plaży Marina w Bornem Sulinowie

Woda przydatna do kąpieli na plaży Marina w Bornem Sulinowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, po przeanalizowaniu protokołu pobrania próbki w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań jakości wody (próbki wody pobranej w dniu 24.08.2020 r.) z kąpieliska plaża Marina przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie – orzeka przydatność wody do kąpieli na w/w kąpielisku.

Jakość wody z