Ogólnopolski Konkurs Testowy – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Ogólnopolski Konkurs Testowy – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich.

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Celem konkursu jest rozwiązanie testu onłine i zdobycie największej liczby punktów w najkrótszym czasie. Dla

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Miejskim

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Miejskim

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” będącego wspólną inicjatywą uczestników rynku usług płatniczych w Polsce przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Celem programu jest wsparcie rozwoju sieci terminali płatniczych w Polsce.

Od 7 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w