1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Święto powołano ustawą z dnia 9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uchwalonej z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 grudnia 2009 roku.

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego miały miejsce w 2010 roku.

Według preambuły ustawy, Dzień został

Zaproszenie dla właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Zaproszenie dla właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn.
„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020″.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej