Oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. „Rodzinny Spływ Kajakowy”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

SUSZA 2020 – zasady i sposób składania wniosków

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

Ministerialne dofinansowanie dla „Kuźni Talentów”

Ministerialne dofinansowanie dla „Kuźni Talentów”

Rozsypał się worek z dotacjami dla organizacji pozarządowych. Kolejne stowarzyszenie może pochwalić się zdobyciem dużego dofinansowania. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Kuźnia Talentów” w Krągach, w ramach programu ETNO POLSKA 2020, uzyskało dofinansowanie w kwocie 28.000,00 zł na zadanie pn. „Projekt, wykonanie i pokaz strojów ludowych osadników”.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się