Oferta Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. HISTORYCZNA ŚCIEŻKA ROWEROWO – PIESZA „PO BUNKRACH POLIGONU GROSS BORN – SEKTOR XVI”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Wycieczka dla dzieci do parku rozrywki Majaland Kownaty za nami!

Wycieczka dla dzieci do parku rozrywki Majaland Kownaty za nami!

Prawdziwą atrakcją aktualnego tygodnia była wycieczka do parku rozrywki Majaland w Kownatach, która odbyła się 22 lipca 2020 roku. Podczas całodniowej zabawy w parku dzieci podzielone na grupy wiekowe korzystały z licznych atrakcji, takich jak ekscytujące rollercoastery, bitwy wodne i kwiatowe karuzele!

Chwilową przerwą od zabawy był konkurs na najlepsze

Działaj Lokalnie 2020

Działaj Lokalnie 2020

Mamy przyjemność ogłosić, że Grupa Nieformalna „Ocalić od zapomnienia” działająca pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie otrzymała dotację w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020” – przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Już niedługo zaczniemy przygotowania do projektu