Ulica Lipowa zmieni swój wygląd!

Ulica Lipowa zmieni swój wygląd!

Już w przyszłym roku kompleksowo przebudowana zostanie jedna z ważniejszych dróg w Bornem Sulinowie – ul. Lipowa.

Przedsięwzięcie w 50% dofinansuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całej inwestycji szacowana jest kosztorysowo na ok. 770 tys. zł.

Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i dostępność komunikacyjną instytucji,

Święto Policji

Święto Policji

Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że są ludzie, którzy chcą i potrafią przeciwstawić się złu i ludzkiej krzywdzie. Takimi osobami, które pojawiają się w trudnych dla nas chwilach, które są gotowe do niesienia pomocy każdego dnia i każdej nocy, na służbie i po służbie,