XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA WE WSPÓŁPRACY Z WYDAWNICTWEM NAUKOWYM SCHOLAR OGŁOSIŁA XII EDYCJĘ KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi…

Plakat Polska Wieś FDPA

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XII

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_XII

Prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Uprzejmie informuję, iż Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Burmistrzowi Bornego Sulinowa do rozpropagowania materiały dotyczące:
– prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie
– prowadzenia „rzeźni rolniczej”

Zachęcam rolników do zapoznania się z materiałami:
http://bip.wiw.szczecin.pl/WIWSzczecin/chapter_70307.asp

Informacja w PDF: prowadzenie uboju na użytek własny w gospodarstwie

Dofinansowania dla gminy Borne Sulinowo

Dofinansowania dla gminy Borne Sulinowo

Konkurs „Granty Sołeckie 2020”

Dnia 28.05.2020 r. opublikowano listę laureatów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, na której znalazły się trzy granty Gminy Borne Sulinowo:

1. „Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie” – zadanie wyceniono na kwotę 10.070,00 zł (dofinansowanie 10.000,00 zł).
W ramach zadania w Rakowie

KGW w Łubowie podczas V Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich w Białym Borze

KGW w Łubowie podczas V Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich w Białym Borze

W sobotę, 4 lipca, odbył się V Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Białym Borze. Organizatorem przedsięwzięcia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie. Koło Gospodyń Wiejskich z Łubowa uczestniczyło w Kongresie po raz pierwszy.

Panie zgłosiły się do dwóch konkurencji – potrawa regionalna i występ artystyczny. Dużym uznaniem