„BEZPIECZNE WAKACJE” 2020. Plan działania Gminy w zakresie utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji.

„BEZPIECZNE WAKACJE” 2020. Plan działania Gminy w zakresie utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie wakacji.

Okres wakacji, a w szczególności okres od czerwca do września Gmina, ze względu na walory geograficzno-przyrodnicze takie jak jeziora, lasy, rozwiniętą bazę turystyczną i sportową, agroturystykę, walory historyczne, stanowi popularne miejsce wypoczynku. Z tego powodu w okresie letnim na terenie Gminy przebywa duża liczba turystów z kraju i z zagranicy.