Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Nabór wniosków dot. bezzwrotnych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) informuje, że uruchamia nabór wniosków w trybie ciągłym na:
• jednorazowe