Moje Miejsce na Ziemi – projekt pn. „Zakątek wspomnień – Łubowo i jego najdawniejsza historia. W pamięci ukryte”

Moje Miejsce na Ziemi – projekt pn. „Zakątek wspomnień – Łubowo i jego najdawniejsza historia. W pamięci ukryte”

Fundacja ORLEN rozstrzygnęła III edycję programu „Moje Miejsce na Ziemi”. Spośród blisko 3000 wniosków wyłoniono 300 laureatów. W tym gronie znalazł się projekt aplikowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo zatytułowany: „Zakątek wspomnień – Łubowo i jego najdawniejsza historia. W pamięci ukryte”.
Celem głównym projektu jest pielęgnowanie lokalnej historii miejscowości, integracja