Nowa linia komunikacyjna

Nowa linia komunikacyjna

Już wkrótce uruchomiona zostanie nowa linia komunikacyjna relacji Szczecinek – Radacz – Juchowo – Silnowo – Borne Sulinowo. Z wnioskiem o utworzenie nowego, tak bardzo potrzebnego połączenia, wystąpiła do Zarządu Powiatu Szczecineckiego burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska.
Inicjatywa przełożyła się na bardzo duży sukces – uzyskanie przez Powiat Szczecinecki dofinansowania

Apel do rolników

Apel do rolników

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową.
Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku