ZAPRASZAMY DO URZĘDU!!!

ZAPRASZAMY DO URZĘDU!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. interesanci obsługiwani są w Biurze Obsługi Interesanta.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników prosimy o dezynfekcję rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu.

W Punkcie Obsługi Interesanta może jednocześnie znajdować się 4 interesantów, pozostałych prosimy o oczekiwanie na zewnątrz.