Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Ruszyła XVI edycja konkursów dotacyjnych

Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2020.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

  • zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi

Stypendia sportowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2019

Stypendia sportowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2019

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZAWODNIKÓW W 2019 r.
przyznane zgodnie z uchwałą Nr VIII/86/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Stypendia-sportowe-za-2019