Funkcjonowanie przedszkoli i klubów dziecięcych od 6 maja

Funkcjonowanie przedszkoli i klubów dziecięcych od 6 maja

Pragniemy poinformować, że Burmistrz Bornego Sulinowa w dniu 5 maja 2020r. – mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin oraz po przeprowadzeniu konsultacji przez dyrektorów szkół z rodzicami dzieci, podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dalsze zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest