Z okazji „Dnia Strażaka”…

Z okazji „Dnia Strażaka”…

Z okazji „Dnia Strażaka” składam podziękowania Funkcjonariuszom, Druhnom i Druhom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.
Dziękuję za każdy dzień strażackiej służby, za nieustanną gotowość służenia innym, za trud i wysiłek ponoszony w ratowaniu drugiego człowieka, często z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020r.

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tegorocznego naboru jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii. Te