Laptopy dla uczniów

Laptopy dla uczniów

Gmina Borne Sulinowo w dniu 30 kwietnia 2020 r. nieodpłatnie przekaże do podległych szkół 60 laptopów. Nie zaspokoi to wszystkich potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów, jednak dla dużej liczby uczniów przekazany sprzęt umożliwi realizację zajęć metodą zdalnego nauczania.

Przypominamy, że 7 kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku na

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych

Całkowity zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Śmiadowo

Całkowity zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Śmiadowo

W nawiązaniu do wniosku Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 3 czerwca 2019 r. o wprowadzenie przez Radę Powiatu całkowitego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Śmiadowo gm. Borne Sulinowo, Zarząd Powiatu Szczecineckiego przesyła w załączeniu uchwałę Nr XXII/157/2020 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 20 marca 2020

Stanowisko Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców

Stanowisko Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców

W dniu 23 kwietnia 2020 r., o godz. 2:29 do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wpłynął niepodpisany e-mail, w którym Poczta Polska wnioskuje o przekazanie, w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, danych mieszkańców gminy Borne Sulinowo wynikających ze spisu wyborców.

Przedmiotowy wniosek został wysłany za pośrednictwem niemożliwej do zweryfikowania

UMOWA NA BUDOWĘ TRASY ROWEROWEJ PODPISANA!

UMOWA NA BUDOWĘ TRASY ROWEROWEJ PODPISANA!

Miło nam poinformować, że po długich staraniach Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku wyraziła zgodę na dzierżawę działek byłego nasypu kolejowego relacji Łubowo – Borne Sulinowo w celu budowy trasy rowerowej.

Umowę w przedmiotowej sprawie podpisali w dn. 10 kwietnia 2020 r. Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska i Nadleśniczy Nadleśnictwa

LASY ZNÓW DOSTĘPNE, LECZ ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

LASY ZNÓW DOSTĘPNE, LECZ ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Od poniedziałku 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwiedzać lasy, także te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub zakrywania ust i nosa w inny sposób.

W maseczce tylko na parkingu

W nowym rozporządzeniu z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych