Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Konsultacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu, z dniem 19 lutego 2020 r., konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

1. Przedmiot konsultacji
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
1) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi