Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Bornego Sulinowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2020 – 2029.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie co do strategii można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: dariusz.tederko@bornesulinowo.pl lub tradycyjnej (papierowej) na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 6, 78-449 Borne