Podsumowanie 28. Finału WOŚP w gminie Borne Sulinowo!

Podsumowanie 28. Finału WOŚP w gminie Borne Sulinowo!

Sztab Tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Borne Sulinowo został utworzony za zgodą Pani Burmistrz Doroty Chrzanowskiej w Urzędzie Miejskim. W akcję zaangażowano wszystkie szkoły z terenu gminy. Dyrektorzy wytypowali koordynatorów, którzy na miejscu zajmowali się rekrutacją wolontariuszy oraz przygotowaniem imprez towarzyszących. To oni wykonali największą pracę,