Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy oficjalnie otwarty!

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców został zainaugurowany 8 stycznia w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund