ODKRYTO TUNEL W DAWNYM OFLAGU II D GROSS BORN – WESTFALENHOF

ODKRYTO TUNEL W DAWNYM OFLAGU II D GROSS BORN – WESTFALENHOF

Obóz jeniecki Oflag II D Gross Born – Westfalenhof utworzono 01.06.1940 r. dla francuskich oficerów i ordynansów, w miejscu gdzie wcześniej znajdował się Stalag II E, w którym przebywali polscy jeńcy wojenni (szeregowi i podoficerowie). Pierwsi Francuzi dotarli do tego obozu w połowie czerwca 1940 r. Obóz stanowiły drewniane baraki,