Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Po raz kolejny w Bornem Sulinowie, z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo, ale także przyjezdnych osób, w wyjątkowy sposób obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedstawiciele lokalnego samorządu, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych, szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,organizacji pozarządowych, żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, w asyście

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że rusza program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

Gmina Borne Sulinowo aplikuje o środki finansowe na realizacje programu w roku 2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym