Przebudowa drogi w Silnowie

Przebudowa drogi w Silnowie

Do końca września 2020 r. przebudowana zostanie droga w Silnowie łącząca tę miejscowość z Piławą i Dąbrowicą.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 908.437,00 zł.

Umowę na realizację inwestycji podpisali w październiku br. Wicewojewoda Zachodniopomorski – Marek Subocz

Samochód dla Straży Miejskiej

Samochód dla Straży Miejskiej

W październiku br. Straż Miejska w Bornem Sulinowie została wyposażona w oznakowany radiowóz marki Dacia Duster.

Zadanie „Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie” dofinansował kwotą 44 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd służyć będzie

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Informacja dotycząca realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo”.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2019.

Na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo” Gmina otrzymała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Profilaktyczny środek dezynfekujący na stacji uzdatniania wody w Łubowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że od dnia 13.11.2019 r. w związku z prowadzonym pracami na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łubowo, woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego.
Obszar objęty profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego: Rakowo, Łubowo, Nobliny, Liszkowo,

MGOPS zaprasza do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

MGOPS zaprasza do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub

MGOPS zaprasza do uczestnictwa w programie „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

MGOPS zaprasza do uczestnictwa w programie „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że Gmina Borne Sulinowo rozważa możliwość przystąpienia do programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem utworzenia Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym, ze znacznym lub

Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

Otwarte Strefy Aktywności w Jeleniu i Juchowie

W dniu 15.10.2019 r. zostało zakończone zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 1 obiekt, wariant rozszerzony – 1 obiekt” .

Zadanie polegało na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych małych infrastruktur sportowo-rekreacyjnych – Otwartych Stref Aktywności (OSA), zlokalizowanych w dwóch miejscowościach: Jeleń i Juchowo, umiejscowionych przy istniejących infrastrukturach sportowo-rekreacyjnych

Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Obchody Święta Niepodległości w Bornem Sulinowie

Po raz kolejny w Bornem Sulinowie, z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo, ale także przyjezdnych osób, w wyjątkowy sposób obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedstawiciele lokalnego samorządu, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych, szkół z terenu gminy Borne Sulinowo,organizacji pozarządowych, żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, w asyście

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że rusza program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

Gmina Borne Sulinowo aplikuje o środki finansowe na realizacje programu w roku 2020.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom posiadającym orzeczenie o znacznym