Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

We wtorek 22 października 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie odbędzie się szkolenie dla lokalnych liderów w zakresie planowania i wdrażania projektów rewitalizacyjnych opartych na dziedzictwie lokalnym i zasobach endogenicznych.

Przedmiotem szkolenia będzie również zagadnienie pozyskiwania partnerów oraz darczyńców i innych źródeł finansowania dla takich projektów.

Modernizacja boiska sportowego w Łubowie

Modernizacja boiska sportowego w Łubowie

Dn. 07.10.2019 r. Gmina Borne Sulinowo ukończyła zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Łubowie położonego na działce nr 481 obręb Łubowo”, w ramach umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Celem zadania była modernizacja boiska sportowego w Łubowie poprzez poprawę bazy sportowej, w tym zamontowanie piłkochwytu o