Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r.w trybie „małych grantów” Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży ze środowisk lokalnych „Pomost”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Złote Gody Państwa Kurz

Złote Gody Państwa Kurz

W piątek, 4 października br. Urząd Stanu Cywilnego w Bornem Sulinowie gościł Państwa Wiesławę i Stanisława Kurz, którzy z okazji Złotych Godów zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonała Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska jednocześnie życząc małżonkom pomyślności, radości oraz zdrowia na następne

Spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem

Spotkanie autorskie z Jackiem Getnerem

W dniu 27 września 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie gościła pana Jacka Getnera – pisarza, scenarzystę i dramaturga. To współscenarzysta sitcomu „Daleko od noszy”, serialu komediowego „Ale się kręci” oraz docucrime „Malanowski i Partnerzy”…