Informacja o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Informacja o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Borne Sulinowo zamierza przystąpić do programu.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Smiadowo.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Smiadowo.

Zespół konsultacyjny powołany zarządzeniem Nr 87/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo informuje, iż w dniu 23 września 2019r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek