Oferta na realizację zadania publicznego w 2019 r. w trybie „małych grantów” Towarzystwo Przyjaciół Piławy w Bornem Sulinowie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Samochód dla Straży Miejskiej

Samochód dla Straży Miejskiej

Już wkrótce Straż Miejska w Bornem Sulinowie otrzyma nowy samochód marki Dacia Duster.

Zadanie „Ochrona środowiska w gm. Borne Sulinowo poprzez zakup samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie” dofinansuje kwotą 44 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojazd służyć będzie m.in. do realizacji