LGD zaprasza na szkolenia z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

LGD zaprasza na szkolenia z wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu działania LGD na szkolenia dotyczące wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach ogłoszonych konkursów nr 3/2019, 4/2019 i

„Anioły są wśród nas”

„Anioły są wśród nas”

Zapraszamy Panie 40+ do udziału w projekcie pn. Anioły są wśród nas, którego głównym celem jest poprawa jakości życia 12. kobiet 40+ z Bornego Sulinowa i pobudzenie aspiracji rozwojowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach kreatywnych z techniki Powertexu – tworzenie prac artystycznych.

Projekt ułatwi kobietom 40+ poznanie swoich