UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY! Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. producent rolny może złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019r.