W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie

W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Bornego Sulinowa w terminie od 28.02.2019 realizuje operację z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH pn. „W Bornem Sulinowie będzie bezpiecznie” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacyjne w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Organizacja zadania związana jest ze wzmocnieniem kapitału