Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

W związku z tragicznym w skutkach pożarem w zakładzie Opak w Szczecinku, w trybie nadzwyczajnym powołany został sztab kryzysowy. Przedstawiciele samorządu powiatowego – Robert Fabisiak Wicestarosta, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży i inspekcji, jak również przedstawiciele Miasta Szczecinka, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas posiedzenia 12 sierpnia, uzgodnili plan pomocy dla właściciela

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r.

Oferta Klubu Sportowego „Orzeł Łubowo” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w