Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Zaproszenie na szkolenia: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

Szkolenia są realizowane w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Równość szans

PKP Polskie Linie Kolejowe wdrażają procedurę „30-dniową” dla przekwalifikowania lub likwidacji przejazdów kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe wdrażają procedurę „30-dniową” dla przekwalifikowania lub likwidacji przejazdów kolejowych

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie otrzymał w pismach nr RI.7211.4.2019.IMzdnia 23.07.2019 r. oraz nr Rl.7211.2.2107.IM z 04.12.2017 r. informacje, że drogi na przejazdach kolejowo – drogowych kat. D o numerach identyfikacyjnych*) 210 073 529 oraz 210 089 926 nie posiadają