Zjazd linowy 40 m

Zjazd linowy 40 m

W ramach zadania pn. „Budowa zjazdu linowego w Bornem Sulinowie” została wzbogacona baza sportowo-rekreacyjna w naszym mieście. Przy hali sportowej Centru Kultury i Rekreacji zainstalowany został 40-metrowy zjazd linowy.

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, pochodzących z Poddziałania

Program „Mój Prąd”

Program „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

ZAPYTANIE OFERTOWE – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI – przedłużony termin do 2 sierpnia

Przedłużamy termin składania ofert do 2 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- art. 4 pkt. 8) na wykonanie opisanego poniżej zadania:

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI
WARIANT PODSTAWOWY – 1 OBIEKT,
WARIANT ROZSZERZONY

Stypendia pomostowe czekają na młodych zdolnych

Stypendia pomostowe czekają na młodych zdolnych

Około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku naukę na studiach dziennych – z początkiem lipca ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2019

XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2019

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w XXXII Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2019.
Kolejny już raz, w dniach od 6 do 8 września 2019 roku odbędzie się jedno z największych wydarzeń rolniczych w naszym kraju. Jest to impreza gromadząca wielu wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Spotkanie tylu uczestników daje

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców informujemy, iż w latach 2018 – 2020 Gmina Borne Sulinowo realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. Jego celem jest rewaloryzacja, uporządkowanie i rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo.

Zakres projektu obejmuje (w zależności od

Przebudowa drogi w Piławie

Przebudowa drogi w Piławie

Jeszcze w tym roku, położona na działkach nr: 208, 209, 210, 206/1 obręb Piława, droga w m. Piława zostanie przebudowana wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1279Z.

Na ten cel Gmina Borne Sulinowo pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych środki finansowe w kwocie 349.220,53 zł.