Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019 r. pn. „Wyjazd dzieci z ALKS Borne Sulinowo na zawody do Inowrocławia”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku

Sesja Rady Miejskiej z gratulacjami dla wybitnych sportowców

Sesja Rady Miejskiej z gratulacjami dla wybitnych sportowców

W dniu 25 kwietnia sesja Rady Miejskiej miała wyjątkowy charakter – w pierwszej części Burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska,wręczyła listy gratulacyjne i stypendia sportowe wybitnym sportowcom z gminy Borne Sulinowo.
Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań trenerom i rodzicom zawodników – osobom, bez których osiągnięcie tak wspaniałych wyników sportowych nie byłoby

Siłownia zewnętrzna w Radaczu

Siłownia zewnętrzna w Radaczu

W dn. 24 kwietnia br. Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz podpisało ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM umowę o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Radacz”.

Operacja współfinansowana będzie kwotą 14.710,00 zł ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla

Siłownia zewnętrzna w Łubowie

Siłownia zewnętrzna w Łubowie

W dn. 24 kwietnia br. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łubowo podpisało ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM umowę o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łubowo”.

Operacja współfinansowana będzie kwotą 14.710,00 zł ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla

Siłownia zewnętrzna w Dąbrowicy

Siłownia zewnętrzna w Dąbrowicy

W dn. 24 kwietnia br. Stowarzyszenie SILNOWO 2020 podpisało ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM umowę o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowica”.

Operacja współfinansowana będzie kwotą 14.710,00 zł ze środków będących w dyspozycji LGD POJEZIERZE RAZEM, a pochodzących z działania „Wsparcie dla rozwoju

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w akrobatyce sportowej

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w akrobatyce sportowej

W dniu 14 kwietnia 2019 r. Akrobatyczny Ludowy Klub Sportowy Borne Sulinowo uczestniczył w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży w akrobatyce sportowej. Zawody – dla dzieci od 7 do 15 roku życia – odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku. Łącznie wystartowało 65 zawodników z 4 klubów sportowych z terenu

Nie wypalaj traw!

Nie wypalaj traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje

Oferta Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019r. pn. „Piknik kulturalny – „Stanisław Moniuszko – dzieła znane i nieznane”.

Oferta Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2019r. pn. „Piknik kulturalny – „Stanisław Moniuszko – dzieła znane
i nieznane”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w