Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo

Plan polowań na terenie gminy Borne Sulinowo
Mapy obwodów łowieckich:
Strona internetowa Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Północna część gminy Borne Sulinowo

Południowna część gminy Borne Sulinowo

 

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 89 „Boruta” w Poznaniu, działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku oraz § 42ab ustawy Prawo Łowieckie