Informacja o polowaniach zbiorowych

Informacja o polowaniach zbiorowych

Przesyłamy w załączeniu terminarz polowań w Kole Łowieckim „Dzik-Otrzep” w sezonie łowieckim 2018/2019 w obwodach 172 i 175.
Terminarz polowań komercyjnych…

terminarz polowań w Kole Łowieckim „Dzik-Otrzep

**********

Koło Łowieckie”SOKÓŁ” informuje o organizowaniu polowania zbiorowego (polowanie na kaczki) w dniu 18.08.2018.
Polowanie odbywać się będzie na 2 obwodach Koła Łowieckiego

W jez. Pile woda przydatna do kąpieli

W jez. Pile woda przydatna do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku po przeanalizowaniu protokołu pobrania oraz sprawozdania z badań jakości wody nr – KZW 1925/2018 próbki wody pobranej w dniu 30.07.2018r., z miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli „Plaża Słoneczna” zlokalizowanego na jez. Pile w Bornem Sulinowie
orzeka
przydatność wody do kąpieli na w/w miejscu wykorzystywanym