Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Organizacja „Drużynowych zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa” i „Drużynowych zawodów wędkarskich im. H. Jackowskiego”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

Podstacja Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bornem Sulinowie – odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego

Podstacja Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bornem Sulinowie – odpowiedź Wojewody Zachodniopomorskiego

O potrzebie umiejscowienia podstacji właśnie w Bornem Sulinowie rozmawiano już od dawna. Jest ona bardzo potrzebna i co do tego nie ma wątpliwości. Świadczą o tym Państwa liczne głosy oraz wnioski Dyrektora SP ZOZ w Bornem Sulinowie.

Utworzenie w Bornem Sulinowie podstacji ZRM znacząco wpłynęłoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych