FESTIWAL PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

FESTIWAL PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH

W dniach 1 i 2 czerwca odbywał się jarmark lokalnych produktów i rękodzieła – impreza towarzysząca obchodom 25-lecia Bornego Sulinowa pn.  Festiwal Produktów Tradycyjnych. W programie Festiwalu w piątek i sobotę odbywały się warsztaty wikliniarskie (instruktor p. Andrzej Dąbrowski z Broczyna) oraz lepienia z gliny (instruktor p. Joanna Hajduk ze