SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPARTAKIADA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

Upalna środa, 30 maja 2018 r. o godz.9.00 najmłodsi uczniowie szkół z terenu  gminy zainaugurowali sportową część obchodów 25- lecia Bornego Sulinowa. Na kompleksie boisk Orlik odbył się Turniej Gier i Zabaw klas I-III. Do zawodów przystąpiły 11 – osobowe reprezentacje szkół z Juchowa, Jelenia, Łubowa oraz Bornego Sulinowa. Drużyny

27 maja od 2000 roku jest Dniem Samorządu Terytorialnego…

27 maja od 2000 roku jest Dniem Samorządu Terytorialnego…

27 maja od 2000 roku jest Dniem Samorządu Terytorialnego; świętem nie tych, którzy zasiadają w radach gmin, miast, powiatów i województw, ale świętem całych społeczności lokalnych, wszystfkich mieszańców, którzy – poprzez udział w wyborach samorządowych – sami ten samorząd budują… pismo dr Piotra Zientarskiego, Senatora RP, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego