Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Klub Sportowy „Pionier 95” Borne Sulinowo

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku

W BKO powstanie fresk upamiętniający 25-lecie Bornego Sulinowa!!!

W BKO powstanie fresk upamiętniający 25-lecie Bornego Sulinowa!!!

Niezwykły, trwały pomysł upamiętnienia jubileuszu 25-lecia Bornego Sulinowa zrodził się we Francji w miejscowości Troyes. To właśnie w tym mieście działa od wielu lat stowarzyszenie miłośników fresków. Prezesem Stowarzyszenia LesP asseurs de Fresques jest córka byłego francuskiego oficera, jeńca wojennego z Oflagu II D Gross Born, Dominique Sabroux. Specjalnie na