Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”

Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, informuje, iż na terenie powiatu szczecineckiego w dniach 23-29 kwietnia 2018 r. po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”.

Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce akcję patronatem objął Główny Inspektorat

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2018 r. – Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku