Obowiązek składania e-wniosków przez rolników

Obowiązek składania e-wniosków przez rolników

Przed Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zostało w tym roku postawione bardzo ważne zadanie, jakim jest pomoc w wypełnianiu oświadczeń dla gospodarstw uczestniczących w systemie małych gospodarstw, oraz pomoc dla pozostałych rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie w formie aplikacji e wniosek plus.

W realizacji tego zadania, współpracujemy ściśle z