Nowe miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Nowe miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Od stycznia 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie uruchomił dodatkowe pięć miejsc dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Łącznie z miejscami dotychczas dotowanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, liczba miejsc w placówce wynosi obecnie 40, z czego zajętych jest 38.

Utworzenie nowych miejsc stało się możliwe dzięki środkom w wys.